O mnie

Od 1995 roku jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego.

Dyplom logopedy uzyskałam w 1997 roku, natomiast specjalizację z zakresu neurologopedii w 2000 roku.

Posiadam certyfikat Polskiego Terapeuty Mowy.

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w:

 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach,
 • Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
  z Wadą Słuchu w Opolu,
 • Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży,
 • Przedszkolach Publicznych w Radlinie,
 • Prywatnym Gabinecie Terapii Logopedycznej w Wodzisławiu Śląskim.

Jestem wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu logopedii na renomowanych polskich uczelniach :

 • Uniwersytecie Opolskim,
 • Uniwersytecie Śląskim,
 • Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Przekazuję studentom wiedzę z zakresu:

 • wczesnej interwencji logopedycznej,
 • metod badań i rozwijania sprawności językowej,
 • zaburzeń mowy i ich typologii,
 • nowoczesności w teorii i praktyce logopedycznej,
 • nowatorskich metod pracy w terapii logopedycznej,
 • diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z upośledzeniem umysłowym,
 • rozwijania kompetencji komunikacyjnej u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Byłam prelegentem na konferencjach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej:

Byłam inicjatorem i współorganizatorem wideokonferencji z udziałem Rauna Kaufmana

oraz wykładu na temat podejścia HANDLE®, które zostało zaprezentowane przez terapeutów:
Małgorzatę Czyż, Janę  i Paula Bapti.

Jestem autorką artykułów, które ukazały się w publikacjach:

 1. Studium przypadku sześcioletniego chłopca niewerbalnego ze sprzężoną niepełnosprawnością.
 2. Wspieranie rozwoju komunikacji językowej dzieci z głębokimi zaburzeniami w rozwoju. Wybrane metody pracy z małym dzieckiem z autyzmem w terapii neurologopedycznej – analiza indywidualnego przypadku.
 3. Determinanty terapii logopedycznej w sytuacji nienormatywnych warunków anatomiczno-czynnościowych aparatu stomatognatycznego – studium przypadku (w: J. Wojciechowska(red.) Dziecko w przestrzeni słów i znaczeń –w druku).

Nadal doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w konferencjach
i warsztatach logopedycznych
oraz z dziedzin pokrewnych.