Podejście HANDLE

[nggallery id=15]

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim
oraz
 

Gabinet Terapii Logopedycznej Agnieszki Wilk
w Wodzisławiu Śląskim

zapraszają

NA BEZPŁATNY WYKŁAD POŁĄCZONY Z DYSKUSJĄ
NA TEMAT HOLISTYCZNEGO PODEJŚCIA DO NEUROROZWOJU
I EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ –
PREZENTACJĘ METODY HANDLE ®

 Metoda HANDLE ® pozwala na poznanie sposobu funkcjonowania naszego systemu neurorozwojowego oraz działalności naszych zmysłów; ich wpływu na uczenie się takich czynności jak czytanie, pisanie, ubieranie, mycie zębów, jazda na rowerze, kontrolowanie nastrojów, rozumienie zasad społecznych, komunikowanie się czy posługiwanie mapą.  Podejście HANDLE ®  może pomóc zintegrować i zorganizować system nerwowy i zmysły w naszym organizmie, co pozwoli nam uczyć się nowych rzeczy skuteczniej i łatwiej.
HANDLE ®  może przynieść wymierne korzyści osobom z rozpoznaniem  dysleksji, dysgrafii, zaburzeń uwagi, opóźnieniami mowy, autyzmem, zaburzeniami pamięci, porażeniem mózgowym, zaburzeniami psychicznymi, osobom po udarze mózgu lub uszkodzeniem mózgu  czy też z innymi trudnościami.

Wykład poprowadzą Jana i Paul Baptie (Czeszka i Anglik) oraz Małgorzata Czyż.

Jana i Paul Baptie są praktykami oraz instruktorami  pierwszego stopnia  kursu HANDLE® . Pracują z wieloma rodzinami w  Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech. Zajmują się miedzy innymi ludźmi z autyzmem, opóźnieniami rozwoju, uszkodzeniami mózgu, tikami, problemami urologicznymi, dysleksją, etc.
Małgorzata Czyż– Screener Podejścia HANDLE ®, Terapeuta II stopnia Systemu Growth through Play (System Rozwoju Przez Zabawę). Doświadczenie oraz wiedzę z zakresu pracy   z dziećmi autystycznymi zdobywała między innymi w Stanach Zjednoczonych w Instytucie Opcji.

Wykład adresowany jest do rodziców, opiekunów, terapeutów dzieci z autyzmem oraz innymi wyzwaniami rozwojowymi. 

Odbędzie się 3 grudnia 2013 roku o godzinie 16.00 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjncyh Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kopernika 71.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 32 455 23 00.